Vores ambition er at være den stærkeste samarbejdspartner til industrien inden for rør- og pladebearbejdning.

Priser & Nomineringer

En stærk samarbejdspartner

NYTECH er en underleverandørvirksomhed, som blev grundlagt i 1987. Siden opstarten har NYTECH beskæftiget sig med metalbearbejdning til forskellige industrier som byggeindustrien, procesindustrien, levnedsmiddelindustrien, energibranchen – og produkter som butiksinventar, industrimaskiner, kabinetter, kontormøbler, lagerinventar, landbrugsmaskiner, ventilation og meget mere.

NYTECH er i dag en professionel og troværdig samarbejdspartner til industrien med sans for kvalitet og leveringssikkerhed, hvorfor virksomheden i takt med udviklingen og markedets stigende behov er vokset til i dag at råde over 4.500 m2 produktionsfaciliteter.

NYTECH investerer løbende i ny teknologi inden for konstruktion og bearbejdning, men ny teknologi gør det ikke alene, det er mindst lige så vigtigt for os, at vores medarbejdere løbende opdateres på viden om materialer og processer, så vi kan fastholde vores position som den foretrukne samarbejdspartner.

Derfor skal du vælge os

Vision, mission & målsætning

Nytech A/S har ingen egenproduktion og er dermed 100% underleverandør.

Det betyder, at Nytech fuldt ud fokuserer vores kræfter på at servicere dig som kunde og være din fortrolige samarbejdspartner.

Du kan forvente optimale ydelser i hele rådgivnings- og produktionsprocessen, af komplette løsninger eller delkomponenter i bearbejdet tyndplade / rør i forskellige metaller.

Vision

Vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere skal genkende NYTECH som en loyal producent, samarbejds- og forretningspartner, der leverer i rette kvalitet og til rette tid, lige fra udvikling til endelig fremstilling og levering.

Vi vil igennem god service og kvalitet være vores kunders foretrukne leverandør og samarbejdspartner, af såvel komplekse som simple emner.

Mission

Det er vores mission, som uafhængig partner, at yde optimalt i samarbejdet med vores kunder for at maksimere deres værditilvækst, og til stadighed arbejde som tæt og loyal samarbejdspartner.

Målsætning

Det er vores mål at yde optimalt, når vi hver dag leverer:

Certificeringer

EN1090

Det er et myndighedskrav at bygnings- og anlægsstål skal CE-mærkes af fremstillende virksomhed. Stålet skal mærkes efter EN 1090, hvilket NYTECH er certificeret og godkendt til at levere indenfor til og med exc.2.

Svejsearbejder der skal CE-mærkes udføres iht. ISO 3834, som er den svejsemæssige del af EN 1090, hvilket dermed betyder at vi også er godkendt til svejsning af metalkonstruktioner i stål indenfor byggeri og anlæg.

Godkendelse fra Fødevarestyrelsen

Med baggrund i EU lovgivningen samt Fødevareloven
EU direktiv 1935/2004 om materialer, der har kontakt med fødevarer
EU direktiv 39/2008 om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer
Fødevareloven $26 lov nr. 526 og autorisationsbekendtgørelsen nr. 149
BEK nr. 1068 af 13/11/2009 Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer skal virksomheder, der har import, fremstilling eller markedsføring af materialer og genstande bestemt for kontakt med fødevarer være registreret hos Fødevarestyrelsen.

De pågældende virksomheder skal have et egenkontrolprogram, der sikrer sporbarheden på materialerne et led frem og et led tilbage. Denne registrering skal ske fra 1. januar 2010, for at virksomheden fortsat kan/må markedsføre sig. NYTECH A/S kan hermed meddele at virksomheden er godkendt og registreret hos Fødevarestyrelsen.