En stærk samarbejdspartner til proces- og fødevareindustrien

Vi producerer og leverer kundespecifikke produkter, tilpasset den ønskede teknologi, hvad enten det er automationer eller avancerede processtyringer.

I forbindelse med produktion, forædling og håndtering af råvarer er der i mange produktioner behov for rustfrit procesudstyr. Vi udvikler og producerer procesudstyr i rustfrit stål til utallige formål hos vores kunder. Vi har stor erfaring med produktion af procesudstyr til fødevarekontakt, herunder tanke, beholdere og kanaler, men vores portefølje tæller også maskinstativer, konsoller og inddækning.

Procesindustrien stiller store krav til dokumentation, hygiejne og lang levetid i krævende miljøer. Mange års erfaring har givet os et indgående kendskab til de særlige krav, som flydende produktion stiller til de komponenter, der indgår i produktionsudstyret.

Alle produkter er tilpasset kundens behov og udvikles i et tæt samarbejde med den enkelte kunde. Vi er med i hele processen, fra udvikling og produktion til montage og test.

Godkendelse fra Fødevarestyrelsen

Med baggrund i EU lovgivningen samt Fødevareloven
EU direktiv 1935/2004 om materialer, der har kontakt med fødevarer EU direktiv 39/2008 om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer Fødevareloven $26 lov nr. 526 og autorisationsbekendtgørelsen nr. 149 BEK nr. 1068 af 13/11/2009 Bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer skal virksomheder, der har import, fremstilling eller markedsføring af materialer og genstande bestemt for kontakt med fødevarer være registreret hos Fødevarestyrelsen.

De pågældende virksomheder skal have et egenkontrolprogram, der sikrer sporbarheden på materialerne et led frem og et led tilbage. Denne registrering skal ske fra 1. januar 2010, for at virksomheden fortsat kan/må markedsføre sig. NYTECH A/S kan hermed meddele at virksomheden er godkendt og registreret hos Fødevarestyrelsen.

Proces- & Fødevareindustrien - Inddækning

Udforsk galleriet

Proces- & Fødevareindustrien - Konsoller

Udforsk galleriet

Proces- & Fødevareindustrien - Maskinstativer

Udforsk galleriet

Proces- & Fødevareindustrien - Procesudstyr til fødevarekontakt

Udforsk galleriet