Prototype

Inden produktionen af nye produkter påbegyndes, er det ofte en fordel først at lave en prototype. Prototyper anvendes i mange sammenhænge, f.eks. i byggeindustrien, hvor der produceres mock-ups af udvalgte konstruktioner eller til møbelindustrien, hvor prototyper er et vigtigt redskab i designprocessen, men også i reklame- og salgsøjemed.

Vi kan gå ind i hele udviklingsprocessen fra idé til færdig produktion og bidrage med stor viden og erfaring fra en lang række brancher. Sidder du med en udfordring, eller har afdelingen brug for sparring på et projekt i forhold til udformning eller materialer, så kontakt os for professionel sparring.

1 stk. 3D print (FDM)

x