Persondatapolitik

Herunder kan du læse mere om vores behandling af persondataoplysninger (GDPR).
GDPR

Sådan behandler vi dine persondataoplysninger

Læs mere nedenfor.

Hvis du er kunde hos os

Du er kunde hos os. Hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, har vi modtaget en række personoplysninger om dig.

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi derfor give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere
 4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder
 7. Klage til Datatilsynet

 

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Hvis din virksomhed derimod ikke er en enkeltmandsvirksomhed, vil du ikke være omfattet af persondataforordningen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen
Nytech A/S

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nytech A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nytech A/S
Industrivej 1
9310 Vodskov

CVR-nr: 10286042
Telefon: 98 25 68 22
E-mail: nytech@nytech.dk

 

2. Hvilke personoplysninger behandles

Personoplysninger er alle typer oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, jf. persondataforordningens art. 4(1). De oplysninger som indsamles og behandles, omfatter de oplysninger, du giver til Nytech i forbindelse med køb hos Nytech. Nytech opbevarer i den forbindelse en række data om dig. Dette omfatter blandt andet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • CVR-nr.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Salg og leverance af vores ydelser
 • Bogføring, herunder bogføring i IT-system og revision
 • Indrapportering til offentlige myndigheder hvor det er påkrævet. Dette kan for eksempel være til SKAT eller virk.dk

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Salg og leverance af vores ydelser sker i henhold til den aftale, som vi har indgået med din virksomhed.
 • Opbevaring af aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale sker i henhold til bogføringsloven.
 • Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, c og f

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Virk.dk
 • Leverandører af forskellige IT-systemer og -værktøjer
 • Leverandører og samarbejdspartnere
 • Advokat
 • Revisor

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

En række af dine personoplysninger, herunder den indgåede aftale og øvrige relevante oplysninger, opbevares under hele samarbejdsperioden og i op til 6 år efter afslutningen af samarbejdet.

Regnskabsmateriale opbevares i op til 6 år.

 

7. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Hvis du er leverandør til os

Du er leverandør til os. Hvis din virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed, har vi modtaget en række personoplysninger om dig.

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi derfor give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Modtagere eller kategorier af modtagere
 4. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Retten til at trække samtykke tilbage
 7. Dine rettigheder
 8. Klage til Datatilsynet

 

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Hvis din virksomhed derimod ikke er en enkeltmandsvirksomhed, vil du ikke være omfattet af persondataforordningen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen
Nytech A/S

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nytech A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nytech A/S
Industrivej 1
9310 Vodskov

CVR-nr: 10286042
Telefon: 98 25 68 22
E-mail: nytech@nytech.dk

 

2. Hvilke personoplysninger behandles

Personoplysninger er alle typer oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, jf. persondataforordningens art. 4(1). De oplysninger som indsamles og behandles, omfatter de oplysninger, du giver til Nytech i forbindelse med salg til Nytech. Nytech opbevarer i den forbindelse en række data om dig. Dette omfatter blandt andet:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • CVR-nr.
 • Bankkonto nr.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Køb og leverance af varer og ydelser fra din virksomhed
 • Bogføring, herunder i IT-system, samt revision
 • Sporbarhed på komponenter og materialer ved krav herom

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Køb og leverance af varer og ydelser sker i henhold til den aftale, som vi har indgået med din virksomhed.
 • Opbevaring af aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale sker i henhold til bogføringsloven.
 • Registrering og anvendelse af profilbillede og videooptagelser sker i henhold til samtykke fra dig.
 • Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, c og f

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Virk.dk
 • Leverandører af forskellige IT-systemer og -værktøjer
 • Kunder, leverandører og samarbejdspartnere
 • Pengeinstitutter
 • Telefonselskab
 • Advokat
 • Revisor
 • Hotel og rejsebureauer
 • Uddannelsesinstitutioner og kursusudbydere

 

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

6. Opbevaring af dine personoplysninger

En række af dine personoplysninger, herunder den indgåede aftale og øvrige relevante oplysninger, opbevares under hele samarbejdsperioden og i op til 6 år efter afslutningen af samarbejdet.

Regnskabsmateriale opbevares i op til 6 år.

Hvis du har givet os samtykke til at anvende dit profilbillede og til at medvirke på videooptagelser, opbevarer vi dit profilbillede og eventuelle videooptagelser indtil samarbejdets ophør eller tilbagetrækning af det afgivne samtykke.

 

7. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du har afgivet samtykke vedrørende vores anvendelse af dit profilbillede og din medvirken på videooptagelser, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

9. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Hvis du søger job hos os

Du har søgt job hos os og dermed givet os en række personoplysninger. Efter persondataforordningen artikel 13 skal vi derfor give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Hvilke personoplysninger behandles
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Opbevaring af dine personoplysninger
 6. Dine rettigheder
 7. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen
Nytech A/S

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nytech A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nytech A/S
Industrivej 1
9310 Vodskov

CVR-nr: 10286042
Telefon: 98 25 68 22
E-mail: nytech@nytech.dk

 

2. Hvilke personoplysninger behandles

Personoplysninger er alle typer oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, jf. persondataforordningens art. 4(1). Det kan også være foto. De oplysninger som indsamles og behandles, omfatter de oplysninger, du giver til Nytech i forbindelse med din indsendelse af ansøgning og i forbindelse med afholdelse af jobsamtale(r). Nytech opbevarer i den forbindelse en række data om dig. Dette omfatter blandt andet:

 • Navn
 • Adresse
 • Personlig mailadresse hvis du selv har opgivet denne
 • CV og ansøgning
 • Eksamensbeviser, herunder uddannelsesoplysninger og relevante certifikater og efteruddannelse
 • Andre lignende personlige oplysninger om dig, som Nytech har behov for som et led i ansættelsen

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Rekruttering af medarbejdere
 • Eventuel indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. ansættelsesbevisloven

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, c og f

 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil afslutningen af ansættelsesprocessen, hvilket typisk varer 1-3 måneder. Personoplysninger om de(n) person(er), som ikke bliver ansat, vil herefter blive slettet.

 

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Hvis du er virksomhedspraktikant eller vikar hos os

Du er virksomhedspraktikant eller vikar hos os, og vi har derfor modtaget en række personoplysninger om dig. Du har enten selv givet os disse oplysninger, eller vi har modtaget dine oplysninger fra Jobcenteret i din bopælskommune, din arbejdsgiver (vikarbureau) eller andre.

Efter persondataforordningens artikel 13 hhv. 14 skal vi derfor give dig følgende oplysninger:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 3. Kategorier af personoplysninger
 4. Modtagere eller kategorier af modtagere
 5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Dine rettigheder
 9. Klage til Datatilsynet

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de informationer, som vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.

Med venlig hilsen
Nytech A/S

 

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Nytech A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Nytech A/S
Industrivej 1
9310 Vodskov

CVR-nr: 10286042
Telefon: 98 25 68 22
E-mail: nytech@nytech.dk

 

2. Hvilke personoplysninger behandles

Personoplysninger er alle typer oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person. Det kan også være foto. De oplysninger som indsamles og behandles, omfatter de oplysninger, du giver til Nytech i forbindelse med din praktik eller periode hvor du er hos Nytech som vikar. Nytech opbevarer i den forbindelse en række data om dig. Dette omfatter blandt andet:

 • navn
 • adresse
 • personlig mailadresse, hvis du selv har opgivet denne
 • nærmeste pårørende, hvis du selv har opgivet disse
 • CV og ansøgning
 • eksamensbeviser, herunder uddannelsesoplysninger og relevante certifikater og efteruddannelse
 • oplysninger om helbred, sygefravær, orlovsperioder og ferieafholdelse
 • registrering af arbejdstid
 • paskopi, kørekortkopi og arbejds- og opholdstilladelse samt
 • andre lignende personlige oplysninger om dig, som Nytech har behov for som et led i praktik eller vikariat

(herefter samlet “Personoplysninger”)

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Opfyldelse af ansættelses- og bogføringsloven som følge af ansættelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Salg og levering af vores ydelser sker i henhold til den aftale, som vi har indgået med dig, Jobcentret i din bopælskommune, din arbejdsgiver (vikarbureau) eller andre aftaleparter.
 • Opbevaring af aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale sker i henhold til bogføringsloven.
 • Persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, c og f

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.)
 • CPR-nummer
 • Ansøgningsmateriale, herunder CV, eksamensbeviser, certifikater
 • Øvrige personoplysninger, herunder sagshistorik og ansættelsessituation

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder
 • Leverandører af administrative IT-systemer, herunder økonomisystem og CRM-system
 • Leverandører af forskellige IT-værktøjer til brug for levering af vores ydelser
 • Revisor

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har fået personoplysningerne om dig fra

 • Dig selv, eller
 • Jobcentret i din bopælskommune, din arbejdsgiver (vikarbureau), og lignende

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger vedrørende aftalen og det tilhørende regnskabsmateriale opbevarer vi i op til 6 år.

 

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk