Bæredygtig
produktion

Hos Nytech arbejder vi aktivt med at gøre vores løsninger mere bæredygtige.

Med en mere bæredygtig produktion sikrer vi, at vores klimaaftryk bliver mindre og mindre, i takt med at vi udvikler os og lærer at indtænke bæredygtighed på nye og innovative måder.
FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

Nytechs arbejde med
FN's verdensmål

Vi vil være med til at udvikle samfundet i en mere bæredygtig retning. Derfor arbejder vi med FN’s 17 verdensmål, med særligt fokus på 3 af målene. Vi har valgt verdensmål nr. 9, 11 og 12.

Nr. 9: Industri, innovation og infrastruktur

Vi arbejder med konstant innovation i både ressourceforbrug og produktionsprocessen for at sikre det lavest mulige miljøaftryk.

Nr. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Vi deltager aktivt i lokalområdets udvikling og føler os som en integreret del af lokalområdet. Vi er desuden lokal sponsor i flere lokale foreninger og klubber.

Nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi minimerer brugen af ressourcer. Vi arbejder løbende for at vores affald og spildmaterialer kan indsamles, sorteres og genbruges. Og vi søger konstant efter alternative og mere bæredygtige produktionsløsninger og materialer.

En stærk samarbejdspartner

Bæredygtige løsninger

Vi arbejder langsigtet med bæredygtige løsninger og finder nye metoder i egen virksomhed, leverandørkæden og samarbejdet med kunderne.

Tæt samarbejde

Vi møder altid kunderne i deres ønsker og krav til bæredygtighed. I et tæt samarbejde arbejder vi mod at anvende metaller som en cirkulær ressource.

Cirkulære samarbejder

Det ideelle er at materialerne ikke går ud, men bliver ved at være i kredsløbet. Allerede ved indkøb af et materiale, tænker vi i, hvad der skal ske med det, når det er brugt. Kan vi skabe værdi ud af noget, som ikke var den store ressource før?

Genanvendelse

I teorien kan metaller bruges igen og igen, hvorved behovet for minedrift og udgravning af nye metaller minimeres. Dermed spares betydelige ressourcer og energi og samtidig begrænses klimaaftrykket.